Tájékoztató a 2024. évi inflációkövető díjkorrekcióról

ÁSZF változás 2024. március 1.

A Központi Statisztikai Hivatal 2023-ra vonatkozóan, az év második felében tapasztalt, enyhülő inflációs nyomás mellett 17,6%-os éves fogyasztói árváltozást állapított meg. A ZNET Telekom a gazdasági és piaci folyamatokat, valamint ügyfelei érdekeit figyelembe véve ennél alacsonyabb mértékű, 15%-os inflációkövető díjkorrekciót alkalmaz, kiszámítható módon, ebben az évben is egy alkalommal.

A díjkorrekció az internet szolgáltatás, valamint egyes kiegészítő szolgáltatások havi előfizetési díjait, valamint a szünetelés és korlátozás alatt fizetendő díjakat érinti. Nem érinti ugyanakkor a telefon és a műsorterjesztési szolgáltatás havi és forgalmi díjait, valamint a 2024.01.01-el bevezetett díjcsomagok havidíjait.

Fontos tudni, hogy a havidíjakat érintő kedvezményeket a díjkorrekció ugyanilyen mértékben megemeli.

Az új árak 2024. március 1-től lépnek érvénybe.

Azoknak az ügyfeleinknek, akiknek lejárt a hűségideje, vagy régebbi díjcsomaggal rendelkeznek, esetleg megváltoztak használati szokásai, érdemes felülvizsgálni a meglévő díjcsomag árát, tartalmát.
A 1277-es telefonszámon, vagy ügyfélszolgálatainkon munkatársaink készséggel segítenek megtalálni a számodra legmegfelelőbb ajánlatunkat.

A díjkorrekció jelenlegi alkalmazásával összefüggésben az előfizetőt felmondási jog nem illeti meg.

Értesítjük továbbá, hogya ZNET Telekom 2024 március 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja az Általános Szerződési Feltételeit:

A módosítás oka:

 • OpticOffice díjcsomagok műszaki tartalmának megváltozása
 • Békéltető testületek adatainak megváltozása
 • Akciós feltételek változása.
   
 1. Az ÁSZF 3. számú mellékletét érintő módosítások:
  Az 1.1.1 pontban az OpticOffice díjcsomagok rendes körülmények között elérhető sávszélességei változtak az alábbiak szerint:


  Üzleti díjcsomagok Optikai hálózaton nyújtott Internet szolgáltatások

  Díjcsomag neve/Paraméterek

  Mértékegység

  OPTICOFFICE

  300

  500

  1000

  2500

   Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség
   2024. február 29-ig.

  Mbps

  225

  375

  750

  1875

   Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség
   2024. február 29-ig.

  Mbps

  60

  115

  750

  750

   Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség 2024. március 1-től.

  Mbps

  150

  250

  500

  1250

   Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség 2024. március 1-től.

  Mbps

  40

  75

  250

  250

   
 2. Az ÁSZF 7.b számú melléklete – Akciók, kedvezmények üzleti szolgáltatások
  Törlésre került a 2. pont: Határozott idő vállalással igényelt üzleti internetszolgáltatás akciós feltételei: Havidíj kedvezmények

 3. Az ÁSZF 1. sz. mellékletét érintő módosulások
  Illetékességi szinten összevonásra kerültek a Békéltető testületek az alábbiak szerint:

- Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye: Baranya Vármegyei Békéltető Testület
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
- Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye: Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
- Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye: Fejér Vármegyei Békéltető Testület
- Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Az előfizető a határozatlan idejű szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmény nélkül felmondani kivéve, ha a Felek az egyedi előfizetői szerződésben ettől eltérő felmondási időt kötöttek ki. Ez esetben az egyedi előfizetői szerződésben meghatározott felmondási idővel jogosult további jogkövetkezmény nélkül felmondani.

A módosított ÁSZF szövege 2024 február 01-től elérhető a Szolgáltató honlapján (https://zt.hu/znet/aszf) és valamennyi ügyfélszolgálatán.

Nagykanizsa, 2023. január 31.

Üdvözlettel:

ZNET Telekom Zrt.