Információk a panaszkezeléssel kapcsolatban

Milyen esetekben tehet panaszt?

  • Ha egy korábbi megkeresés során nem oldottuk meg a szolgáltatásainkkal kapcsolatos problémáját
  • Ha azt tapasztalja, hogy nem tartottuk be a szerződéses vagy a törvényi kötelességeinket
  • Ha a munkatársainktól kapott információ téves, nem pontos, és ez hátrányosan érinti Önt
  • Ha előző megkeresés alkalmával nem találta megfelelőnek a munkatársaink ügyintézését, vagy elégedetlen volt annak stílusával

Mikor nem szükséges panaszkivizsgálást kérnie?

  • Ha műszaki jellegű hibabejelentést szeretne tenni, mint pl. nem elérhető az internetszolgáltatás
  • Ha számlázási ügyben van kérdése, vagy fizetési módot változtatna
  • Ha általános kérdése van, vagy információt kér a szolgáltatásokkal kapcsolatban (pl. árak, akciók)
  • A gyorsabb válaszért, a fenti esetekben forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: telefonon, e-mailen vagy személyesen.

Panaszkezelés

Az Előfizető bejelentéseit a ZNET Ügyfélszolgálatánál, illetve értékesítési pontjain terjesztheti elő személyesen, telefonon, elektronikus úton vagy írásban (Eht. 140. § (3) bekezdés).

Az Előfizető által a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán tett szóbeli vagy telefonon tett panaszt a Szolgáltató minden esetben 30 napon belül írásban válaszolja meg kivéve, ha a szóban bejelentett panaszban foglaltaknak a Szolgáltató nyomban eleget tesz. Szóbeli panasznak minősül a személyesen, telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz. Az írásbeli panasz kivizsgálási és megválaszolási határideje 30 nap. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, az Előfizetőt írásban tájékoztatja az elutasítás okáról.

Felügyeleti szervek

Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése érdekében az Előfizető a panaszával Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz, a Média- és Hírközlési Biztoshoz, a lakóhelye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatósághoz és Békéltető testülethez fordulhat. 

A felügyeleti szervek listája letölthető

Panaszbejelentés űrlap 
Minden ügyfél számít

Fontos számunkra, hogy ügyfeleink szolgáltatásainkkal kapcsolatban elégedettek legyenek.
Szeretnénk mielőbb segíteni, ezért kérjük adjon pontos leírást a gyorsabb ügyintézés érdekében.  

Bejelentő személyes adatai

Szolgáltatással kapcsolatos adatok

A panasz részletei

A fájl neve
A fájl mérete
Az Adatvédelmi Tájékoztatót el kell fogadni!
Ezt az oldalt a reCAPTCHA és a Google védi, ezek az adatvédelmi irányelvek és szolgáltatási feltételek vannak érvényben.